ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κάντε κλικ για μεγέθυνση Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Ιδιόκτητα Γραφεία
(ανακαινισμένα)
Δίωνος Κασσίου 21
Ιδιόκτητα διαμερίσματα
για αποθήκευση
οικοσκευών
Κάντε κλικ για μεγέθυνση Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Ιδιόκτητος χώρος στάθμευσης οχημάτων
και μηχανηματων
Αποθηκευτικός χώρος μεταλ. κατασκευής
Κάντε κλικ για μεγέθυνση Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Αποθηκευτικός χώρος μεταλ. κατασκευής
Ιδιόκτητα γραφεία για
αποθήκευση